تو

می گریزم از تو

تا صدایی که نباشی در آن

تا هوایی که نفسهات، نبلعد آن را

و به آغوش کسی خواهم رفت

که تنش گرم نباشد چون تو

طعم هر بوسه او، قند نباشد در من

و نگاهش

غزل عشق  نگوید با من

می گریزم از تو

اما حیف

که سرانجام گریزم از تو

تویی و فقط تو و صدها تو

 

هانیه حسن زاده

4 دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

اجرا شده توسط: همیار وردپرس